קרב מגע

המכללה לאימונים טקטיים כוללת צוות מיומן ובעל ניסיון בתחום קרב המגע ,המתמחה בטכניקות הן באוריינטציה צבאית והן באוריינטציה אזרחית.

בתחום הצבאי:

 • בניית תוכנית ייעודית לצרכי היחידה המתאמנת.

 • פיתוח אגרסיביות ונחישות, שיפור היכולת המנטאלית.

 • קרבות פנים אל פנים בסביבה עוינת.

 • התמודדות כנגד התקפות בנשק קר.

 • הגנה על בני ערובה וטכניקות השתלטות בקרב מגע. 

 • התמודדות עם ניסיון חטיפת חייל.

 • התמודדות עם ניסיון חטיפות נשק.

בתחום האזרחי:

 • הפסיכולוגיה של העימות פנים אל פנים.

 • התמודדות כנגד התקפה חמושה.

 • התמודדות נגד מספר תוקפים.

 • התמודדות כנגד איומים בנשק חם / קר.

 • הכרת החוק האזרחי בנוגע למצבי עימות.

 • תרגולות קרב מגע בתוך רכב, והיחלצות ממצבי עימות ברכב.

 • הגנה על צד ג'- אבטחת אישים.

 • הגנה עצמית לנשים והתמודדות עם תקיפה מינית.

 • קרב מגעי
 • קרב מגע
 • קרב מגע
 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite