קורסים סמינרים והרצאות

קורסים פתוחים:

 

  • ניהול החירום ומשברים למנהלים ובעלי תפקידים – בשיתוף עם חברת אינטגרה-טים והמכון למנהיגות בבית ברל סילבוס קורס
  • ניהול משברים ומצבי חירום למנהלים ובעלי תפקידים - בתי מלון סילבוס קורס

 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite