עמידה ביעדים ומטרות

יום אסטרטגיה למנהלים – עמידה ביעדים ומטרות

סדנה חדשנית וייחודית למנהלים בארגונים בכל דרגי הניהול, המתמקדת ביתרונות המוכחים של החשיבה התוצאתית האסטרטגית למול החשיבה התהליכית המקובלת, תוך שימוש בכלים ייחודיים מעולם ה coaching בשילוב פעילות ותרגילי .O.D.T


יום אסטרטגיה למנהלים כולל:

  • במהלך הסדנה ילמדו המנהלים את עקרונות "החשיבה התוצאתית" והפעלתה בכל מטלה ניהולית ואת הפער בין תוכנית לביצוע, עיבודו תוך הפקת לקחים, מסקנות ויישומם להצלחת היחידה הארגונית.
  • יציאה לתרגול ייחודי בשטח, במתקני "פיינטבול ישראל", העוקב אחר אסטרטגיית הפעולה של המנהלים ויישום הנלמד.
  • הגדרת מטרות ויעדים לפני כל תרגול, ניתוח ויישום הנלמד על מנת לשפר את יכולות המנהל בתכנון וביצוע תוך הגדרת היעדים והמטרות.
  • יציאה חוזרת לשטח לבחינת יישום התובנות שהתקבלו במסגרת הדיון.
  • סיכום פעילות והגדרת הערכות המנהל למשימות מוגדרות תוך הבנה אמיתית מה ניתן לביצוע ומה הדרך הטובה והמקצועית ביותר לעמידה ביעדים ומטרות שהוגדרו למשתתפים.
  • במהלך הסדנה ילמדו המשתתפים ליישם את האסטרטגיה מוכוונת התוצאות ולבחון התאמה למציאות באמצעות תרגילים מעשיים ולמידה פרונטאלית.

הפעילות מועברת על ידי:

  •  קבוצת מנחים הטרוגנית של אנשי שטח ותרגול ODT של המכללה לאימונים טקטיים.
  • מאמנים בכירים המומחים באימון מנהלים ואימון אסטרטגי לארגונים.

 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite