ניהול זמן ומשאבים

סדנא חדשנית וייחודית למפקדים בצה"ל, משטרת ישראל ומנהלי אבטחה, המתמקדת בניהול הזמן וניצול המשאבים בזמן אמת תוך עמידה ביעדים וניהול הצוות. התמודדות במצבי לחץ, עקרונות פעולה, דפוסים, ניהול זמן ומשאבים. בשילוב פעילות דידקטית ותרגילי ODT

ניהול זמן וניצול משאבים

 • חשיפת הרגלים, בניית אסטרטגיה בניהול הזמן ודפוסי עבודה של המפקדים והמנהלים, תוך שיקוף אופן השקעת המשאבים האישיים למול התוצאות המתקבלות בשטח והתנהלות בקבלת ההחלטות.

 • יציאה לתרגול ייחודי העוקב אחר התנהלות וניצול הזמן במתקני הפיינטבול.

 • ניתוח ועיבוד התרגילים  תוך שימת דגשים על תיכנון מול ביצוע ודיון משותף לשיפור הביצועים.

 • יציאה חוזרת לשטח לבחינת יישום התובנות שהתקבלו במסגרת הדיון.

 • סיכום פעילות והגדרת תוכנית שיפור אישית למשתתפים.

המשתתפים ילמדו ליישם את ניהול הזמן וניצול המשאבים תוך בחינת ההתאמה לתפקוד במציאות הקיימת באמצעות תרגילים מעשיים ולמידה פרונטאלית

 • הפעילות מועברת באמצעות קבוצת מנחים הטרוגנית של אנשי שטח ותרגול ODT של המכללה לאימונים טקטיים

 • הסדנא מועברת בשילוב אמצעים טכנולוגיים ואמצעי המחשה ייחודיים שפותחו על ידי המכללה לאימונים טקטיים.

 • ניהול זמן ומשאבים
 • ניהול זמן ומשאבים
 • ניהול זמן ומשאבים
 • ניהול זמן ומשאבים
 • ניהול זמן ומשאבים
 • ניהול זמן ומשאבים


 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite