מתקן אימונים ייחודי

צוותי המכללה מבצעים אימונים במתקני צה"ל שונים ברחבי הארץ ובכל מתקן אזרחי מתאים.

כמו כן בבעלות המכללה מתקן אימונים ייחודי הממוקם בבית ברל אשר כולל קומפלקסים ומתאר אורבאני ללחימה:

 • 16 קומפלקסים ייחודיים הכוללים את כל סוגי הפתחים והזיגים.

 • 2 מבנים הכוללים קומה שנייה.

 • מתארי חומות וגדרות.

 • סליקים, מנהרות ושטחים ממולכדים.

 • גשר-על ייחודי הממוקם מעל המבנים ומאפשר צפייה בו-זמנית בכל הכוח המתאמן.

 • מערכת הגברה בשליטה אלחוטית בכל המתחם המאפשרת דיבור והשמעת רעשי רקע בהתאם ליחידה המתאמנת.

 • מערכת תחקור אלחוטית המשדרת למרכז בקרה ממחושב.

 • כיתות לימוד המאפשרות העברת שיעורים באמצעות מקרן ומערך מחשוב מתקדם.

 • מתקן אימונים ייחודי
 • מתקן אימונים ייחודי
 • מתקן אימונים ייחודי
 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite