אמצעים להדרכת ירי

  • מטרות מכל הסוגים: טכניות, לוט"ר, איפוס, עמית ואויב.
  • סטנדים מיוחדים להתקנת מטרות במטווח.
  • מטרות דמות וחצי דמות.
  • תותבים לביצוע אימונים ביבש (כולל לאקדחים).
  • מחסות לביצוע תרגילי הפתעה.
  • ציוד עזר למדריך הכולל: אטמי אוזניים, חוטר, טוש סימון, סס"ל, שמן, בלונים ועוד.
  • תיק עזרה ראשונה, אלונקה, קרש גב.
  • אמצעים להדרכת ירי
  • אמצעים להדרכת ירי
  • אמצעים להדרכת ירי
 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite