אימונים והכשרות צה"ל

לוחמה זעירה / סריקה מאובטחת

המכללה לאימונים טקטיים מתמחה בהכשרה ואימוני לחימה הצבאית בדגש על העימות המוגבל. המכללה מחנכת לוחמים ברמה הטכנו-טקטית למתארי ירי " סלקטיביים" ע"י מתן כלים להתמודדות במתארים המסכנים אזרחים/ תמימים, תוך שמירה על אבטחת הלוחם .

לוחמה בשטח אורבאני

המכללה לאימונים טקטיים מאמנת כיום מספר רב של יחידות צבא סדירות ומילואים במתארים אורבאניים, בהתאם לתו"ל הצבא/ סריקה מאובטחת.
צוות ההדרכה מכשיר את הסגל המחלקתי/ פלוגתי/ גדודי בחניכה צמודה של צוות ההדרכה מתוך עקרון מנחה של "מפקד מוביל את חייליו".
המכללה מבצעת הכשרה והטמעת הסריקה המאובטחת ותרגולות הלו"ז למגוון רחב של גדודי מילואים ויחידות מילואים מיוחדות.

לוחמת סבך ובולדרים

המכללה לאימונים טקטיים מחזיקה בשורותיה צוות הדרכה המתמחה באימון כוחות למתארים סבוכים ומסולעים.

לחימה טקטית – תרפל"ים / תרגד"ים בניית אימון גדודי ו/או פלוגתי

בניית הישג נדרש בתאום ושיתוף עם מג"ד/ מ"פ. אישור תוכניות לאימון ובניית תיק הדרכה/ משימה.

 

 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite