אימונים והכשרות ליחידות משטרה

לוחמה זעירה / סריקה מאובטחת

המכללה לאימונים טקטיים מתמחה בהכשרה ואימוני לחימה הצבאית בדגש על העימות המוגבל. המכללה מחנכת לוחמים ברמה הטכנו-טקטית למתארי ירי " סלקטיביים" ע"י מתן כלים להתמודדות במתארים המסכנים אזרחים/ תמימים, תוך שמירה על אבטחת הלוחם .

לוחמה בשטח אורבאני

המכללה לאימונים טקטיים מאמנת כיום מספר רב שליחידות משטרה במתארים אורבאניים, בהתאם לתו"ל המשטרה / סריקה מאובטחת בשיתוף עם מכ"מ משטרת ישראל.
צוות ההדרכה מכשיר את הסגל בחניכה צמודה של צוות ההדרכה מתוך עקרון מנחה של "מפקד מוביל את שוטריו".
המכללה מבצעת הכשרה והטמעת הסריקה המאובטחת ותרגולות הלו"ז למגוון רחב של יחידות משטרה.

לחימה של שוטר הסיור

הכשרת שוטר הסיור ככח ראשוני המגיע לאירוע – חתירה למגע וחיסול האירוע.
התמודדות מול מצבי לחץ וקבלת החלטות בזמן לחימה תוך הפעלת כוחות נוספים.

פרוייקט מפתח

המכללה לאימונים טקטיים ביצעה בשנת 2009 בוחן כשירות ליחידות עלית ויחידות מובחרות של משטרת ישראל. שכלל ביצוע התרחישים, אספקת אמצעים וניהול הבוחן.
המכללה לאימונים טקטיים ביצעה בשנת 2010, 2011, 2012 אימוני כשירות ליחידות מובחרות ללחימה בשטח אורבני.

 

 
 
 
Powered by Adrecom CMS suite